EMI/EMC TEST VE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI

Hakkımızda

Elektromanyetik girişim ve uyumluluk konusunda geniş ölçekli çalışmalar 1995 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteği ile eski adı ETTM (EMC TEMPEST Test Merkezi) olarak TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)’nde başlamıştır. Çalışmalar önceleri sadece elektromanyetik emisyon yoluyla bilgi kaçağına yönelik TEMPEST konusu ile sınırlı olarak başlamış, ancak daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde tüm elektromanyetik ortam etkileri kuşatıcı şekilde genişlemiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde birçok ilk gerçekleştirilmiştir. Örneğin azami ulusal katma değerle gerçekleştirilen ilk elektromanyetik ekranlı yansımasız test odası 1999 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmete girmiştir. Özellikle 1999 yılından itibaren platform seviyesinde elektromanyetik uyumluluk konusunda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.

MIL-STD-464 dokümanın anlaşılmasına ve uygulanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Platform seviyesinde elektromanyetik girişimin temel öğelerinden biri olan antenden-antene girişim konusu üzerinde çalışılmış ve o dönemde helikopterlere yerleştirilmesi planlanan kızıl ötesi karşı tedbir cihazının (IRCM) elektromanyetik emisyonunun helikopterdeki antenli sistemlere etkisini konu alan bir akademik çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada elde edilen tecrübe daha sonra GAF RF-4E uçaklarının modernizasyonu projesinde uçak üzeri anten yerleşim ve girişim analizi çalışmasında kullanılmıştır. 2005 yılında imzalanan bir projeyle MİLGEM projesi kapsamında ilk kez büyük ölçekli bir platformun tüm elektromanyetik uyumluluk faaliyetleri yürütülmeye başlanmıştır. Bu proje kapsamında HF antenlerinin ölçekli model üzerinde ışıma ve girişim karakterizasyonunun yapılmasına yönelik tamamen milli imkanlarla bir anten ölçüm altyapısı geliştirilmiştir. Bu altyapının devamı niteliğinde, radar antenleri gibi yüksek kazançlı yönlü antenlerin ölçümüne yönelik bir düzlemsel yakın alan anten ölçüm sistemi 2009 yılı içinde geliştirilmiştir. Avrupa Birliği Eureka-Eurostars programı çerçevesinde, platformlarda elektromanyetik girişim analizini gerçekleştirecek bir yazılım aracının geliştirilmesini temel alan NET-EMC projesine katılım sağlanmıştır.

Ayrıca NATO Hava Elektrik ve Elektromanyetik Faktörler Paneli (AEP) toplantılarına iştirak edilerek elektromanyetik girişim konusundaki standardizasyon çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. 2012 yılının başında TÜBİTAK UEKAE ETTM EMC Birimi, TÜBİTAK UME EML bünyesine EMC#2 lLaboratuvarı olarak dahil olmuş ve proje çalışmalarını 2014 yılı sonuna kadar orada sürdürmüştür.  Şuan itibariyle proje çalışmalarına TÜBİTAK BİLGEM Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı D700-EMI/EMC Test ve Değerlendirme Laboratuvarı olarak devam etmektedir.

 

EMI/EMC