Hizmetlerimiz

EMI/EMC Laboratuvarı, platform seviyesinde (deniz, hava ve kara) EMI/EMC test ve analiz hizmetleri yapmaktadır. Laboratuvarın temel araştırma konuları, elektromanyetik modelleme ve ham kuplaj analizi, ölçekli model üzerinde kuplaj ölçümleri, ham kuplaj analizine teçhizat parametreleri dahil edilerek elektromanyetik girişim analizi (co-site), büyük ölçekli yapılar için elektromanyetik simülasyon çalışmaları, MIL-STD-464 standardı çerçevesindeki sistem içi EMI/EMC testleri, sistemler arası EMI/EMC testleri ile Işıma zararları (RADHAZ) testleridir.

EMI/EMC Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda listelenmektedir:

  1. EMI/EMC Analiz Hizmetleri
  2. EMI/EMC Test Hizmetleri
  3. EMI/EMC Danışmanlık Hizmetleri

a) EMI/EMC Analiz Hizmetleri

FEKO ve NEC-BSC gibi numeric analiz yazılımları kullanılarak deniz, hava ve kara platformlarında kullanılacak olan antenli sistemler arasındaki Elektromanyetik Girişim (EMI) problemlerinin önceden kestirimi çerçevesinde yapılan elektromanyetik modelleme ve ham kuplaj analizi, ölçekli model üzerinde kuplaj ölçümleri, ham kuplaj analizine teçhizat parametreleri dahil edilerek elektromanyetik girişim analizi (co-site) çalışmalarını kapsar.

b) EMI/EMC Test Hizmetleri

I. Elektromanyetik Analiz çalışmaları sonuçları çerçevesinde elde edilen veriler ışığında, antenli sistemler ile diğer elektrik, elektronik ve  elektro-mekanik sistemler arasında MIL-STD-464 standardı çerçevesindeki sistem içi EMI/EMC testleri ve sistemler arası EMI/EMC testleri ile Işıma zararları (RADHAZ) testlerini kapsar.
II. IEEE 299 standardına göre 10 kHz ile 40 GHz arasındaki Ekranlama Etkinliği testlerini kapsar.

c) EMI/EMC Danışmanlık Hizmetleri

MIL-STD-464 dokümanın platform seviyesinde uygulanmasına yönelik danışmanlık faaliyetlerini kapsar.